ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ ប្រកាស​រើស​សិស្ស និស្សិត ឲ្យ​ចូល​សិក្សា​វគ្គ​នាយ​ទាហាន

  • 2018-09-27 23:11:23
  • ចំនួនមតិ 260 | ចំនួនចែករំលែក 654

ចន្លោះមិនឃើញ

ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨ បាន​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​សិស្ស និស្សិត ឲ្យ​ចូលរួម​ប្រឡង​សិក្សា​វគ្គ​នាយទាហាន​សកម្ម​ជំនាន់​ទី​២៣ នាយ​ទាហាន​ទ័ព​ជើង​គោក​ជំនាន់​ទី​១១ នាយ​ទាហាន​បន្ត​វេន​ជំនាន់​ទី​១២ និង​នាយ​ទាហាន​ជំនាញ​បច្ចេកទេស​យោធា។

លក្ខខណ្ឌ​ជ្រើសរើស និង​កាល​បរិច្ឆេទ​ មាន​នៅ​ក្នុង​លិខិត​ខាង​ក្រោម៖

ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨ បាន​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​សិស្ស និស្សិត ឲ្យ​ចូលរួម​ប្រឡង​សិក្សា​វគ្គ​នាយទាហាន​សកម្ម​ជំនាន់​ទី​២៣ នាយ​ទាហាន​ទ័ព​ជើង​គោក​ជំនាន់​ទី​១១ នាយ​ទាហាន​បន្ត​វេន​ជំនាន់​ទី​១២ និង​នាយ​ទាហាន​ជំនាញ​បច្ចេកទេស​យោធា។

លក្ខខណ្ឌ​ជ្រើសរើស និង​កាល​បរិច្ឆេទ​ មាន​នៅ​ក្នុង​លិខិត​ខាង​ក្រោម៖

អត្ថបទ៖ ឈាង.

;