គណៈកម្មាធិការ​ជំរឿន​ទូទៅ​ប្រជាជន​នៅ​ស្វាយរៀង ប្រកាស​រើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ច​សន្យា​រយៈពេល​ខ្លី

  • 2018-10-02 04:16:57
  • ចំនួនមតិ 2 | ចំនួនចែករំលែក 8

ចន្លោះមិនឃើញ

គណៈកម្មាធិការ​ជំរឿន​ទូទៅ​ប្រជាជន​នៅ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង ត្រូវ​ការ​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ច​សន្យា​បម្រើ​ការងារ​រយៈពេល​ខ្លី (បណ្ដុះ​បណ្ដាល ៤​ថ្ងៃ និង​ដំណើរ​ការ​ជំរឿន ១៣​ថ្ងៃ) ចំនួន ១៩៤០​នាក់។ មុខ​តំណែង​ដែល​ត្រូវ​រើស មាន​ដូចជា មន្ត្រី​ត្រួត​ពិនិត្យ ៣៨២​នាក់ មន្ត្រី​សម្ភាសន៍ ១៥២៧​នាក់ និង​មន្ត្រី​បម្រុង ៣១​នាក់។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត សូម​អាន​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជំរឿន​ទូទៅ​ប្រជាជន​នៅ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង ចុះ​​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៨ ដូច​ខាង​ក្រោម៖

គណៈកម្មាធិការ​ជំរឿន​ទូទៅ​ប្រជាជន​នៅ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង ត្រូវ​ការ​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ច​សន្យា​បម្រើ​ការងារ​រយៈពេល​ខ្លី (បណ្ដុះ​បណ្ដាល ៤​ថ្ងៃ និង​ដំណើរ​ការ​ជំរឿន ១៣​ថ្ងៃ) ចំនួន ១៩៤០​នាក់។ មុខ​តំណែង​ដែល​ត្រូវ​រើស មាន​ដូចជា មន្ត្រី​ត្រួត​ពិនិត្យ ៣៨២​នាក់ មន្ត្រី​សម្ភាសន៍ ១៥២៧​នាក់ និង​មន្ត្រី​បម្រុង ៣១​នាក់។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត សូម​អាន​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជំរឿន​ទូទៅ​ប្រជាជន​នៅ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង ចុះ​​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៨ ដូច​ខាង​ក្រោម៖

អត្ថបទ៖ ឈាង.

;