តម្លៃ​សាំង​បន្ត​ចុះទៀត​ហើយ!

  • 2019-06-03 06:05:37
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​ឱ្យដឹងថា តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​ដែល​អនុវត្ត​ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ ១៥ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៩ គឺ៖

-ប្រេងសាំង​ធម្មតា តម្លៃ ៣៧៥០រៀល​ក្នុងមួយ​លីត្រ ធ្លាក់​ថ្លៃ ៥០រៀល។

-ប្រេង​ម៉ាស៊ូត តម្លៃ ៣៦៥០រៀល​ក្នុងមួយ​លីត្រ តម្លៃ​ដដែល៕

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​ឱ្យដឹងថា តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​ដែល​អនុវត្ត​ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ ១៥ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៩ គឺ៖

-ប្រេងសាំង​ធម្មតា តម្លៃ ៣៧៥០រៀល​ក្នុងមួយ​លីត្រ ធ្លាក់​ថ្លៃ ៥០រៀល។

-ប្រេង​ម៉ាស៊ូត តម្លៃ ៣៦៥០រៀល​ក្នុងមួយ​លីត្រ តម្លៃ​ដដែល៕

អត្ថបទ៖ សំភី

;