រកឃើញ​អ្នកនៅ​មាន​ជីវិត២នាក់ ក្នុង​ឧបទ្ទវហេតុ​បាក់រលំអគារនៅខេត្តព្រះសីហនុ

  • 2019-06-24 09:35:05
  • ចំនួនមតិ 31 | ចំនួនចែករំលែក 258

ចន្លោះមិនឃើញ

ក្រុមសង្គ្រោះ បានរកឃើញមនុស្ស៤នាក់ទៀត​ (ប្រុស​ទាំង៤នាក់) ក្នុងឧបទ្ទវហេតុ​បាក់រលំអគារនៅខេត្តព្រះសីហនុ គឺក្នុងនោះស្លាប់២នាក់ និង២នាក់​ទៀត​នៅមាន​ជីវិត​នៅឡើយ។ គិត​មក​ដល់ត្រឹមម៉ោង ៤:៣០នាទីរសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែ​មិថុនានេះ ចំនួន​អ្នក​ស្លាប់បាន​កើន​ឡើង​ដល់២៨នាក់ និងអ្នករបួសឡើង​ដល់២៦នាក់៕

ក្រុមសង្គ្រោះ បានរកឃើញមនុស្ស៤នាក់ទៀត​ (ប្រុស​ទាំង៤នាក់) ក្នុងឧបទ្ទវហេតុ​បាក់រលំអគារនៅខេត្តព្រះសីហនុ គឺក្នុងនោះស្លាប់២នាក់ និង២នាក់​ទៀត​នៅមាន​ជីវិត​នៅឡើយ។ គិត​មក​ដល់ត្រឹមម៉ោង ៤:៣០នាទីរសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែ​មិថុនានេះ ចំនួន​អ្នក​ស្លាប់បាន​កើន​ឡើង​ដល់២៨នាក់ និងអ្នករបួសឡើង​ដល់២៦នាក់៕

អត្ថបទ៖ សោភា

;