តម្លៃ​ប្រេងសាំង​ឡើងថ្លៃ ១០០រៀលវិញ​ហើយ

  • 2019-07-01 04:38:57
  • ចំនួនមតិ 19 | ចំនួនចែករំលែក 50

ចន្លោះមិនឃើញ

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​ឱ្យដឹង​ថា តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​​ដែល​អនុវត្ត​ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ ១៥ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៩ គឺ៖

-ប្រេងសាំង​ធម្មតា តម្លៃ ៣៦០០រៀល​ក្នុងមួយ​លីត្រ ឡើងថ្លៃ ១០០​រៀល។

-ប្រេង​ម៉ាស៊ូត តម្លៃ ៣៥០០រៀល​ក្នុងមួយ​លីត្រ ឡើងថ្លៃ ១០០​រៀល៕

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​ឱ្យដឹង​ថា តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​​ដែល​អនុវត្ត​ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ ១៥ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៩ គឺ៖

-ប្រេងសាំង​ធម្មតា តម្លៃ ៣៦០០រៀល​ក្នុងមួយ​លីត្រ ឡើងថ្លៃ ១០០​រៀល។

-ប្រេង​ម៉ាស៊ូត តម្លៃ ៣៥០០រៀល​ក្នុងមួយ​លីត្រ ឡើងថ្លៃ ១០០​រៀល៕

អត្ថបទ៖ សំភី

;