របរភ្ញាស់កូនត្រីអណ្តែងក្លាយជារបររកចំណូលកាក់កបនៅក្រុងស្វាយរៀង

  • 2019-08-27 10:34:20
  • ចំនួនមតិ 5 | ចំនួនចែករំលែក 27

ចន្លោះមិនឃើញ

របរភ្ញាស់កូនត្រីអណ្តែងជារបរកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងមានជីវភាពរីកចម្រើនដោយ​ក្នុងមួយឆ្នាំៗ អាចរកចំណូលពីរបរមួយនេះ​រាប់លានរៀល។

លោក វេង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ កំពុងពិនិត្យការភ្ញាស់កូនត្រីអណ្តែង

លោក ម៉ៅ សំអាន ជាអ្នក​ភ្ញាស់កូនត្រីអណ្តែង និងទីឡាព្យា រស់នៅភូមិថ្នាល់ សង្កាត់ចេក ក្រុងស្វាយរៀង បានរៀបរាប់ថា គាត់ភ្ញាស់កូនត្រីអណ្តែង និងទីឡាព្យាលក់ចែកចាយឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមក្នុងតំបន់នេះជាង ១០ឆ្នាំមកហើយ។ ដោយសារមានបទពិសោធន៍ និងកំណើននៃសេចក្តីត្រូវការកូនត្រីសព្វថ្ងៃ លោកបង្កើនការផលិតកូនត្រីបាន ១៧០ពាន់ក្បាល ហើយក្នុង១ក្បាលតម្លៃ ២០០ រៀល ក្នុងឆ្នាំអាចរកចំណូលបានរហូតជាង ៣០លានរៀល។ ចំណូលរឹងមាំនេះហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់លោកមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់៕

ប្រភព និងរូបភាព៖ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

របរភ្ញាស់កូនត្រីអណ្តែងជារបរកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងមានជីវភាពរីកចម្រើនដោយ​ក្នុងមួយឆ្នាំៗ អាចរកចំណូលពីរបរមួយនេះ​រាប់លានរៀល។

លោក វេង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ កំពុងពិនិត្យការភ្ញាស់កូនត្រីអណ្តែង

លោក ម៉ៅ សំអាន ជាអ្នក​ភ្ញាស់កូនត្រីអណ្តែង និងទីឡាព្យា រស់នៅភូមិថ្នាល់ សង្កាត់ចេក ក្រុងស្វាយរៀង បានរៀបរាប់ថា គាត់ភ្ញាស់កូនត្រីអណ្តែង និងទីឡាព្យាលក់ចែកចាយឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមក្នុងតំបន់នេះជាង ១០ឆ្នាំមកហើយ។ ដោយសារមានបទពិសោធន៍ និងកំណើននៃសេចក្តីត្រូវការកូនត្រីសព្វថ្ងៃ លោកបង្កើនការផលិតកូនត្រីបាន ១៧០ពាន់ក្បាល ហើយក្នុង១ក្បាលតម្លៃ ២០០ រៀល ក្នុងឆ្នាំអាចរកចំណូលបានរហូតជាង ៣០លានរៀល។ ចំណូលរឹងមាំនេះហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់លោកមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់៕

ប្រភព និងរូបភាព៖ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

អត្ថបទ៖ លន ហ្សាឌីណា

;