សាំង​ធម្មតា​តម្លៃ​ដដែល តែ​ម៉ាស៊ូតចុះថ្លៃ ៥០រៀល

  • 2019-09-02 03:45:27
  • ចំនួនមតិ 1 | ចំនួនចែករំលែក 12

ចន្លោះមិនឃើញ

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​ឱ្យដឹង​ថា តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​​ដែល​អនុវត្ត​ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ ១៥ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៩ គឺ៖

-ប្រេងសាំង​ធម្មតា តម្លៃ ៣៦០០រៀល​ក្នុងមួយ​លីត្រ ​តម្លៃ​ដដែល

-ប្រេង​ម៉ាស៊ូត តម្លៃ ៣៤៥០រៀល​ក្នុងមួយ​លីត្រ ធ្លាក់ថ្លៃ ៥០​ រៀល៕

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​ឱ្យដឹង​ថា តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​​ដែល​អនុវត្ត​ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ ១៥ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៩ គឺ៖

-ប្រេងសាំង​ធម្មតា តម្លៃ ៣៦០០រៀល​ក្នុងមួយ​លីត្រ ​តម្លៃ​ដដែល

-ប្រេង​ម៉ាស៊ូត តម្លៃ ៣៤៥០រៀល​ក្នុងមួយ​លីត្រ ធ្លាក់ថ្លៃ ៥០​ រៀល៕

អត្ថបទ៖ សំភី

;