ភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមដំណើរការម៉ាសុីនខួងក្រោមដីដាក់លូជាលើកដំបូង

  • 2019-09-10 07:50:55
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

គម្រោងការពារទឹកជំនន់ និងកែលំអប្រឡាយលូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជំហានទី៤ ជាជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសជប៉ុន បាននាំបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដោយប្រើប្រាស់ម៉ាសុីនខួងក្រោមដីស្វ័យប្រវត្តិដាក់លូទំហំ ៨០០មម ប្រវែង ១៥៦០ម ខួងក្នុងជំរៅ ៨ម ចាប់ពីអាងក្រោមដីសួនច្បារក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជារត់ក្រោមវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ ផ្លូវលេខ ៤៧ ឆ្លងកាត់សួនច្បារកួចកាណុង និងផ្លូវលេខ ៧០ ក្នុងខណ្ឌដូនពេញ ។

នេះជាលើកទី១ ដែលការដាក់បណ្តាញលូប្រើម៉ាសុីនខួងដាក់លូទំនើប ដែលមិនជីកកាត់ថ្នល់ សួនច្បារ និងមិនប៉ះពាល់ចរាចរលើដងផ្លូវផងដែរ៕

អត្ថបទ និងរូបភាព៖ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ

គម្រោងការពារទឹកជំនន់ និងកែលំអប្រឡាយលូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជំហានទី៤ ជាជំនួយឥតសំណងរបស់ប្រទេសជប៉ុន បាននាំបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដោយប្រើប្រាស់ម៉ាសុីនខួងក្រោមដីស្វ័យប្រវត្តិដាក់លូទំហំ ៨០០មម ប្រវែង ១៥៦០ម ខួងក្នុងជំរៅ ៨ម ចាប់ពីអាងក្រោមដីសួនច្បារក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជារត់ក្រោមវិថីព្រះសុីសុវត្ថិ ផ្លូវលេខ ៤៧ ឆ្លងកាត់សួនច្បារកួចកាណុង និងផ្លូវលេខ ៧០ ក្នុងខណ្ឌដូនពេញ ។

នេះជាលើកទី១ ដែលការដាក់បណ្តាញលូប្រើម៉ាសុីនខួងដាក់លូទំនើប ដែលមិនជីកកាត់ថ្នល់ សួនច្បារ និងមិនប៉ះពាល់ចរាចរលើដងផ្លូវផងដែរ៕

អត្ថបទ និងរូបភាព៖ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ

;