បច្ចុប្បន្នតើក្រសួងបរិស្ថានគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួនប៉ុន្មាន និងមានមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សមានប៉ុន្មាននាក់?

  • 2019-09-11 00:00:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រសួងបរិស្ថាន បាននិងកំពុងតែគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន ៥៧ កន្លែង និងមានមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សចំនួន ១២២០នាក់។នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងពី លោក នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋលេខាធិការ និងជាមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាន។

រូបថត៖ ក្រសួងបរិស្ថាន

តំបន់ការពារធម្មជាតិទាំង ៥៧ កន្លែង ដែលក្រសួងបរិស្ថាន បាននិងកំពុងតែគ្រប់គ្រងនោះមានទំហំប្រមាណ ៧ ២៤៩ ០២៤ ហិកតាដែលក្នុងនោះមាន ឧទ្យានជាតិចំនួន ១២ កន្លែង ដែនជម្រកសត្វព្រៃចំនួន ២០ កន្លែង តំបន់ការពារទេសភាពចំនួន ១២ កន្លែង តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងចំនួន ៨ កន្លែង តំបន់រ៉ាមសារចំនួន ៥ កន្លែង តំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិចំនួន ២ កន្លែង និង របៀងអភិរក្សជីវសាស្ត្រចម្រុះចំនួន ៣ កន្លែង

រូបថត៖ WCS Cambodia
រូបថត៖ WCS Cambodia
រូបថត៖ ក្រសួងបរិស្ថាន

ក្នុងការការពារ និងអភរិក្សតំបន់ការពារធម្មជាតិទាំងនេះ ក្រសួងបរិស្ថានមានមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សចំនួន ១២២០ នាក់ដែលកំពុងឈរជើងការពារយ៉ាង ហ្មត់ចត់នូវធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះ៕

បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រសួងបរិស្ថាន បាននិងកំពុងតែគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន ៥៧ កន្លែង និងមានមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សចំនួន ១២២០នាក់។នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងពី លោក នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋលេខាធិការ និងជាមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាន។

រូបថត៖ ក្រសួងបរិស្ថាន

តំបន់ការពារធម្មជាតិទាំង ៥៧ កន្លែង ដែលក្រសួងបរិស្ថាន បាននិងកំពុងតែគ្រប់គ្រងនោះមានទំហំប្រមាណ ៧ ២៤៩ ០២៤ ហិកតាដែលក្នុងនោះមាន ឧទ្យានជាតិចំនួន ១២ កន្លែង ដែនជម្រកសត្វព្រៃចំនួន ២០ កន្លែង តំបន់ការពារទេសភាពចំនួន ១២ កន្លែង តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងចំនួន ៨ កន្លែង តំបន់រ៉ាមសារចំនួន ៥ កន្លែង តំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិចំនួន ២ កន្លែង និង របៀងអភិរក្សជីវសាស្ត្រចម្រុះចំនួន ៣ កន្លែង

រូបថត៖ WCS Cambodia
រូបថត៖ WCS Cambodia
រូបថត៖ ក្រសួងបរិស្ថាន

ក្នុងការការពារ និងអភរិក្សតំបន់ការពារធម្មជាតិទាំងនេះ ក្រសួងបរិស្ថានមានមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សចំនួន ១២២០ នាក់ដែលកំពុងឈរជើងការពារយ៉ាង ហ្មត់ចត់នូវធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះ៕

អត្ថបទ៖ លន ហ្សាឌីណា

;