ល្អ​សម្រាប់​សិស្ស​បាក់ឌុប! នេះជា​សៀវភៅ​បង្ហាញ​មុខជំនាញ និងសាលា សម្រាប់រៀន​បន្តនៅ​មហាវិទ្យាល័យ

  • 2019-09-12 02:52:34
  • ចំនួនមតិ 9 | ចំនួនចែករំលែក 36

ចន្លោះមិនឃើញ

បន្ទាប់ពី​ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បាន​ប្រកាស​លទ្ធផល​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​រួចមក សិស្ស​ដែល​ប្រឡង​ជាប់ នឹង​ស្វែងរក​បន្ត​ការ​សិក្សា​នៅកម្រិត​ឧត្តមសិក្សា។

ដើម្បី​ងាយស្រួល​ដល់ការ​ជ្រើសរើស​មុខជំនាញ ក៏​ដូចជា​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា ក្រសួង​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​នូវ​សៀវភៅមគ្គទ្ទេសក៏ ​ដែល​មាន​តំណភ្ជាប់​នៅទីនេះ សូមចុច--> សៀវភៅ​មគ្គុទ្ទេសក៍ សម្រាប់​ការ​ជ្រើសរើស​គ្រឹះស្ថានសិក្សា និង​មុខជំនាញ​បន្ត​ការសិក្សា​នៅ​កម្រិត​ឧត្ដមសិក្សា

បន្ទាប់ពី​ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បាន​ប្រកាស​លទ្ធផល​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​រួចមក សិស្ស​ដែល​ប្រឡង​ជាប់ នឹង​ស្វែងរក​បន្ត​ការ​សិក្សា​នៅកម្រិត​ឧត្តមសិក្សា។

ដើម្បី​ងាយស្រួល​ដល់ការ​ជ្រើសរើស​មុខជំនាញ ក៏​ដូចជា​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា ក្រសួង​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​នូវ​សៀវភៅមគ្គទ្ទេសក៏ ​ដែល​មាន​តំណភ្ជាប់​នៅទីនេះ សូមចុច--> សៀវភៅ​មគ្គុទ្ទេសក៍ សម្រាប់​ការ​ជ្រើសរើស​គ្រឹះស្ថានសិក្សា និង​មុខជំនាញ​បន្ត​ការសិក្សា​នៅ​កម្រិត​ឧត្ដមសិក្សា

អត្ថបទ៖ សំភី

;