កម្ពុជា សម្រេច​ទិញ​ភ្លើងពីឡាវ​ក្នុងតម្លៃជិត ៥ពាន់លានដុល្លារ សម្រាប់​រយៈពេល ៣០ឆ្នាំ

  • 2019-09-12 06:55:35
  • ចំនួនមតិ 2 | ចំនួនចែករំលែក 26

ចន្លោះមិនឃើញ

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បាន​សម្រេច​អនុម័ត​លើ​គម្រោង​ទិញ​ថាមពល​អគ្គិសនី​ផលិត​ដោយ​ធ្យូង​ថ្ម ២៤០០​មេហ្គាវ៉ាត់ ពី​ប្រទេស​ឡាវ មកពី​រោងចក្រ​ចំនួន​ពីរកន្លែង ដែលត្រូវ​ផ្គត់ផ្គង់​ថាមពល​អគ្គិសនី​ផ្តាច់មុខ​មក​កម្ពុជា​តែមួយគត់ ដោយភ្ជាប់​ផ្ទាល់​មកប្រព័ន្ធ​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​របស់​កម្ពុជា។ នេះ​បើតាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​លទ្ធផល​នៃ​សម័យ​ប្រជុំ​ពេញ​អង្គ​គណៈ​រដ្ឋមន្រ្តី នាថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៩។

គម្រោង​វិនិយោគ​នេះ មាន​ទំហំ​ទុន​សរុប ៤៩៧០លានដុល្លារ និង​មាន​អាណត្តិ​នៃ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ទិញ​លក់​អគ្គិសនី​រយៈពេល ៣០ឆ្នាំ។

ចំពោះ​អានុភាព​ ក្រុមហ៊ុន TSBP SEKONG POWER AND MINERAL COMPANY LIMITED អាច​បញ្ចេញ​បាន​ចំនួន ៦០០មេហ្គាវ៉ាត់ និង​ក្រុមហ៊ុន XEKONG THERMAL POWER PLANT COMPANY LIMITED អាច​បញ្ចេញ​បាន​ចំនួន ១៨០០មេហ្គាវ៉ាត់។ ក្រុមហ៊ុន​ទាំង២នេះ ទទួល​បាន​សម្បទាន​ធ្វើការ​អភិវឌ្ឍ​អណ្តូងរ៉ែ​ធ្យូង​ថ្ម និង​រោងចក្រ​ផលិត​អគ្គិសនី​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ប្រទេស​ឡាវ។

អគ្គនាយក EDC ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប្រធានក្រុមហ៊ុន TSBP SEKONG POWER AND MINERAL COMPANY LIMITED នៅថ្ងៃទី១២ ខែគញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

គម្រោងនេះ​ផ្តល់​អត្ថប្រយោជន៍​ចំពោះ​ប្រទេសកម្ពុជា​ដូចជា៖

១.ទទួល​បានថ្លៃ​អគ្គិសនី​ទាប​ធៀបនឹង​បណ្តារោងចក្រ​ផលិតអគ្គិសនី​ដុតធ្យូងថ្ម​ផ្សេងទៀត​នៅកម្ពុជា និងមាន​ថ្លៃថេរ ឆ្លើយតប​នឹង​គោលនយោបាយ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ក្នុងការ​បញ្ចុះ​ថ្លៃ​អគ្គិសនី

២.ទទួល​បានលក្ខខណ្ឌ​បច្ចេកទេស និងសេដ្ឋកិច្ច​នៃកិច្ចព្រមព្រៀង​ទាំងពីរ​មានលក្ខណៈ​ប្រសើរ​ជាងកិច្ចព្រមព្រៀង​ដែលធ្លាប់​មាន​កន្លងមក

៣.​ ជួយកាត់​បន្ថយការ​ទិញថាមពល​អគ្គិសនី​ដែលមាន​ថ្លៃខ្ពស់​នាំចូលពីប្រទេសថៃ និងប្រទេស​វៀតណាម​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន

៤.​ ធានា​បានការ​ផ្គត់ផ្គង់​ថាមពល​បន្ថែម​ដល់ប្រព័ន្ធ​អគ្គិសនី​ជាតិ​ឱ្យមាន​ស្ថិរភាព​ ជាពិសេស​នៅរដូវប្រាំង

៥.នាំមកនូវ​ចំណេះដឹង​ និងការបណ្តុះបណ្តាល​បង្កើន​សមត្ថភាព​ជំនាញ​របស់​កម្មករ​និយោជិត​អគ្គិសនី​កម្ពុជា តាមរយៈ​ការសិក្សា​នៅរោងចក្រ​អគ្គិសនី​ផ្ទាល់

៦. ផ្តល់​លទ្ធភាព​ឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​វិនិយោគ​សាងសង់ខ្សែ​បញ្ជូន​តង់ស្យុង​ខ្ពស់៥០០គីឡូវ៉ុល​ថ្មីបន្ថែមទៀត​ដែលអនុញ្ញាត​ឱ្យប្រទេសកម្ពុជា អាចទិញ​ថាមពល​ដែលមាន​តម្លៃទាប​សមរម្យ​ពីបណ្តុំ​ស្ថានីយ​វារីអគ្គិសនី​នៅភាគ​ខាងត្បូង​នៃប្រទេស​ឡាវ

៧. មិនមានផល​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន​នៅក្នុងប្រទេស៕

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បាន​សម្រេច​អនុម័ត​លើ​គម្រោង​ទិញ​ថាមពល​អគ្គិសនី​ផលិត​ដោយ​ធ្យូង​ថ្ម ២៤០០​មេហ្គាវ៉ាត់ ពី​ប្រទេស​ឡាវ មកពី​រោងចក្រ​ចំនួន​ពីរកន្លែង ដែលត្រូវ​ផ្គត់ផ្គង់​ថាមពល​អគ្គិសនី​ផ្តាច់មុខ​មក​កម្ពុជា​តែមួយគត់ ដោយភ្ជាប់​ផ្ទាល់​មកប្រព័ន្ធ​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​របស់​កម្ពុជា។ នេះ​បើតាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​លទ្ធផល​នៃ​សម័យ​ប្រជុំ​ពេញ​អង្គ​គណៈ​រដ្ឋមន្រ្តី នាថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៩។

គម្រោង​វិនិយោគ​នេះ មាន​ទំហំ​ទុន​សរុប ៤៩៧០លានដុល្លារ និង​មាន​អាណត្តិ​នៃ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ទិញ​លក់​អគ្គិសនី​រយៈពេល ៣០ឆ្នាំ។

ចំពោះ​អានុភាព​ ក្រុមហ៊ុន TSBP SEKONG POWER AND MINERAL COMPANY LIMITED អាច​បញ្ចេញ​បាន​ចំនួន ៦០០មេហ្គាវ៉ាត់ និង​ក្រុមហ៊ុន XEKONG THERMAL POWER PLANT COMPANY LIMITED អាច​បញ្ចេញ​បាន​ចំនួន ១៨០០មេហ្គាវ៉ាត់។ ក្រុមហ៊ុន​ទាំង២នេះ ទទួល​បាន​សម្បទាន​ធ្វើការ​អភិវឌ្ឍ​អណ្តូងរ៉ែ​ធ្យូង​ថ្ម និង​រោងចក្រ​ផលិត​អគ្គិសនី​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ប្រទេស​ឡាវ។

អគ្គនាយក EDC ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ ប្រធានក្រុមហ៊ុន TSBP SEKONG POWER AND MINERAL COMPANY LIMITED នៅថ្ងៃទី១២ ខែគញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

គម្រោងនេះ​ផ្តល់​អត្ថប្រយោជន៍​ចំពោះ​ប្រទេសកម្ពុជា​ដូចជា៖

១.ទទួល​បានថ្លៃ​អគ្គិសនី​ទាប​ធៀបនឹង​បណ្តារោងចក្រ​ផលិតអគ្គិសនី​ដុតធ្យូងថ្ម​ផ្សេងទៀត​នៅកម្ពុជា និងមាន​ថ្លៃថេរ ឆ្លើយតប​នឹង​គោលនយោបាយ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ក្នុងការ​បញ្ចុះ​ថ្លៃ​អគ្គិសនី

២.ទទួល​បានលក្ខខណ្ឌ​បច្ចេកទេស និងសេដ្ឋកិច្ច​នៃកិច្ចព្រមព្រៀង​ទាំងពីរ​មានលក្ខណៈ​ប្រសើរ​ជាងកិច្ចព្រមព្រៀង​ដែលធ្លាប់​មាន​កន្លងមក

៣.​ ជួយកាត់​បន្ថយការ​ទិញថាមពល​អគ្គិសនី​ដែលមាន​ថ្លៃខ្ពស់​នាំចូលពីប្រទេសថៃ និងប្រទេស​វៀតណាម​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន

៤.​ ធានា​បានការ​ផ្គត់ផ្គង់​ថាមពល​បន្ថែម​ដល់ប្រព័ន្ធ​អគ្គិសនី​ជាតិ​ឱ្យមាន​ស្ថិរភាព​ ជាពិសេស​នៅរដូវប្រាំង

៥.នាំមកនូវ​ចំណេះដឹង​ និងការបណ្តុះបណ្តាល​បង្កើន​សមត្ថភាព​ជំនាញ​របស់​កម្មករ​និយោជិត​អគ្គិសនី​កម្ពុជា តាមរយៈ​ការសិក្សា​នៅរោងចក្រ​អគ្គិសនី​ផ្ទាល់

៦. ផ្តល់​លទ្ធភាព​ឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​វិនិយោគ​សាងសង់ខ្សែ​បញ្ជូន​តង់ស្យុង​ខ្ពស់៥០០គីឡូវ៉ុល​ថ្មីបន្ថែមទៀត​ដែលអនុញ្ញាត​ឱ្យប្រទេសកម្ពុជា អាចទិញ​ថាមពល​ដែលមាន​តម្លៃទាប​សមរម្យ​ពីបណ្តុំ​ស្ថានីយ​វារីអគ្គិសនី​នៅភាគ​ខាងត្បូង​នៃប្រទេស​ឡាវ

៧. មិនមានផល​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន​នៅក្នុងប្រទេស៕

អត្ថបទ៖ សំភី

;