តម្លៃប្រេងសាំង ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី ១៦ ដល់ ៣១ ខែមករា ចុះថ្លៃ ៥០រៀល

  • 2020-01-16 04:48:11
  • ចំនួនមតិ 41 | ចំនួនចែករំលែក 62

ចន្លោះមិនឃើញ

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​ឱ្យដឹង​ថា តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​​ដែល​អនុវត្ត​ពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់ ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០ គឺ៖

ប្រេងសាំង​ធម្មតា តម្លៃ ៣៧០០រៀល​ក្នុងមួយ​លីត្រ ចុះថ្លៃ ៥០រៀល។

ប្រេង​ម៉ាស៊ូត តម្លៃ ៣៦០០​រៀល​ក្នុងមួយ​លីត្រ ចុះថ្លៃ ៥០រៀល៕

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​ឱ្យដឹង​ថា តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​​ដែល​អនុវត្ត​ពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់ ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០ គឺ៖

ប្រេងសាំង​ធម្មតា តម្លៃ ៣៧០០រៀល​ក្នុងមួយ​លីត្រ ចុះថ្លៃ ៥០រៀល។

ប្រេង​ម៉ាស៊ូត តម្លៃ ៣៦០០​រៀល​ក្នុងមួយ​លីត្រ ចុះថ្លៃ ៥០រៀល៕

អត្ថបទ៖ ម៉េងងី

;