គ្មាន​ភ្លើង​ប្រើប្រាស់​យូរ​ឆ្នាំ! អ្នក​ចាំទី​ឆ្នើម Ajax យក​លុយ​បាន​ពី​លេង​បាល់​មក​ជួយ​​​ស្រុក​កំណើត