រកឃើញ​ក្រុមដំបូងគេ​ កក់កៅអី​ World Cup 2022 ទោះប្រកួតជម្រុះមិនទាន់ចប់