ស៊ុត​ហ្វ្រីឃីក​ច្បាស់​ណាស់ កីឡាករ​ជប៉ុន​រូប​នេះ​​ធ្លាប់​ទម្លាយ​សំណាញ់​ក្រុម​ Man Utd