រូប​សំណាក​ខ្ពស់​ជាងគេ​បំផុត​នៅ​ទ្វីបអាស៊ី ក្នុងនោះ​មាន​ប្រទេស​អាស៊ាន២

  • 2019-05-23 12:40:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 7

ចន្លោះមិនឃើញ


[ខ្លីៗ] សូម​លើក​យក​រូបសំណាកចំនួន ៧ ដែល​មាន​កម្ពស់​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ទ្វីបអាស៊ី ក្នុង​នោះ​មាន​ដូច​ជា៖

៧. រូប​សំណាកព្រះពុទ្ធ ​Great Buddha of Thailand ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃឡង់ដ៍​ មាន​កម្ពស់ ៩២ ម៉ែត្រ

រូប​សំណាកព្រះពុទ្ធ ​Great Buddha of Thailand

៦. រូបសំណាក Guishan Guanyin ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន មាន​កម្ពស់ ៩៩ ម៉ែត្រ

រូបសំណាក Guishan Guanyin

៥. រូបសំណាក Sendai Daikannon ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន មាន​កម្ពស់ ១០០ ម៉ែត្រ

រូបសំណាក Sendai Daikannon

៤. រូបសំណាកអធិរាជ Yan ​និងHuang ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន​ មាន​កម្ពស់ ១០៦ ម៉ែត្រ

រូបសំណាក​អធិរាជ Yan ​និងHuang

៣. រូបសំណាកព្រះពុទ្ធ ​Ushiku Daibutsu ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន មាន​កម្ពស់ ១១២ ម៉ែត្រ

រូបសំណាកព្រះពុទ្ធ ​Ushiku Daibutsu

២. រូបសំណាក​ព្រះពុទ្ធ Laykyun Setkyar ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា មាន​កម្ពស់ ១១៦ ម៉ែត្រ

រូបសំណាក​ព្រះពុទ្ធ Laykyun Setkyar

១. រូបសំណាកព្រះពុទ្ធ​ Spring Temple ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន មាន​កម្ពស់ ១៥៣ ម៉ែត្រ៕

រូបសំណាកព្រះពុទ្ធ​ Spring Temple 

ប្រភព៖ Asiancorrespondent ប្រែសម្រួល៖ ម៉េងស៊ាង

;