អាមេរិក​ចាយ​លុយ​ប៉ុន្មាន ដើម្បី​ផលិត​ក្រដាស​ប្រាក់​ដុល្លារ​ក្នុង​ ១​សន្លឹក?

  • 2019-11-20 09:34:13
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​​នៃ​ធនាគារ​សហព័ន្ធ​អាមេរិក បាន​ឲ្យ​ដឹង​​ពី​ការ​ចំណាយ​​ក្នុង​ការ​ផលិត​ក្រដាស​ប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

  • លុយ​ក្រដាស ១$ និង ២$ ប្រើ​ទុន​ផលិត​អស់ ៥,៥​សេន

  • លុយ​ក្រដាស ៥$ ប្រើ​ទុន​ផលិត​អស់ ១១,៤​សេន

  • លុយ​ក្រដាស​​ ១០$ ប្រើ​ទុន​ផលិត​អស់ ១១,១​សេន

  • លុយ​ក្រដាស ២០$ ប្រើ​ទុន​ផលិត​អស់ ១១,៥​សេន

  • លុយ​ក្រដាស ៥០$ ប្រើ​ទុន​ផលិត​អស់ ១១,៥​សេន

  • លុយ​ក្រដាស ១០០$ ប្រើ​ទុន​ផលិត​អស់ ១៤,២​សេន

អត្ថបទ៖ ឈាង.

;