មកមើលសង្កាត់​ដែលត្រូវ EDC ផ្តាច់ភ្លើង ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ ១៥ ខែធ្នូ

  • 2019-12-11 10:07:58
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


អគ្គិសនី​កម្ពុជា បាន​ជូនដំណឹង​ពីការផ្តាច់ភ្លើងនៅតាម​តំបន់មួយចំនួនពីថ្ងៃទី១២ ដល់ ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៩ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

អត្ថបទ៖ សំភី

;