រយៈពេល ១៩ឆ្នាំ គម្រោង​អគារខ្ពស់ៗ​ចំនួនប៉ុន្មាន​ហើយ ដែល​​អនុញ្ញាតឱ្យសាងសង់?

  • 2020-01-13 02:48:24
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


យោងតាម​របាយការណ៍​របស់​ក្រសួង​រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បាន​បង្ហាញ​ឱ្យដឹងថា គិត​ចាប់ពី​ឆ្នាំ២០០០ ដល់ឆ្នាំ ២០១៩ ក្រសួងបាន​ចេញ​លិខិត​អនុញ្ញាត​សាងសង់​អគារ​ខ្ពស់​ៗចាប់ពី៥ជាន់ឡើងទៅ​នៅទូទាំងប្រទេស​មាន​ចំនួន ១៧០១អគារ។ ក្នុងនោះ៖

  • អគារ​ខ្ពស់ៗចាប់ពី ៥ ទៅ ៩ជាន់ មាន ៩០២អគារ

  • អគារ​ចាប់ពី ១០ ទៅ ១៩ជាន់ មាន ៤៩៣អគារ

  • អគារចាប់ពី ២០ ទៅ ២៩ជាន់ មាន ១៦៣អគារ

  • អគារ​ចាប់ពី ៣០ ទៅ ៣៩ជាន់ មាន ១០១អគារ

  • អគារចាប់ពី ៤០ជាន់ឡើង មាន ៤២អគារ៕

អត្ថបទ៖ សំភី

;