ការ​ពិភាក្សារឿង​ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាសម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២១ ជិត​ចាប់ផ្តើមហើយ

  • 2020-06-10 06:50:59
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 2

ចន្លោះមិនឃើញ


ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ បាន​ឱ្យដឹងថា ការ​ពិភាក្សា​ប្រាក់​ឈ្នួលអប្បបរមា​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២១ ​ត្រូវបាន​កំណត់យក​ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០ (ផ្ទៃក្នុងភាគីនីមួយៗ)។ ខែសីហា ចាប់ផ្តើមពិភាក្សា ជាលក្ខណៈទ្វេភាគី និងត្រីភាគី និង​ខែកញ្ញា បើកកិច្ចប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​សម្រេចកំណត់​ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា។ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ជាកាលបរិច្ឆេទ​ចូលជាធរមានប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា។

;