រាជរដ្ឋាភិបាលនឹង​អនុវត្តយន្តការ​​មួយ​ ដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើររបស់​ជនបរទេស​​មកកម្ពុជា

  • 2020-08-04 06:54:42
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 6

ចន្លោះមិនឃើញ


ក្រសួង​សុខាភិបាល បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពីការកែសម្រួល​លក្ខខណ្ឌ​ធ្វើដំណើរ​របស់​ជនបរទេសមកកាន់កម្ពុជា ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងអនុវត្តយន្តការធានា (Sponsorship Mechanism) ដើម្បី​ជួយសម្រួល​អ្នកធ្វើដំណើរ​បរទេស​ដែលជាវិនិយោគិន-ធុរជន បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន អ្នកជំនាញ អ្នកបច្ចេកទេស និងក្រុមគ្រួសារ ដែលមានការធានា ឬមានការអញ្ជើញ​តែមិនមានការធានា ឬមិនមានការអញ្ជើញ និងមិនមានការធានា ឬអ្នកធ្វើដំណើរបរទេសទូទៅ។

សូមអានលម្អិតខាងក្រោម៖

;