ក្រសួង​អប់រំ ចេញ​គោលការណ៍​សម្រាប់​ដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញ ក្នុងអំឡុងកូវីដ

  • 2020-08-04 07:32:10
  • ចំនួនមតិ 1 | ចំនួនចែករំលែក 93

ចន្លោះមិនឃើញ


ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បាន​ចេញ​ «គោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារ» សម្រាប់​ដំណើរការ​សាលារៀនឡើងវិញ ក្នុង​បរិបទកូវីដ១៩ ដើម្បីណែនាំ​អំពីវិធានានា រួមទាំងវិធានការសុខាភិបាល ដើម្បីគ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​អាចរៀបចំ និងត្រៀម​លក្ខណៈ​ដំណើរការ​បង្រៀន​ និងរៀនឡើងវិញ។

សូមអានលម្អិតខាងក្រោមនេះ៖

;