មកដឹងពីតម្លៃប្រេងសាំង​នៅដើមខែវិច្ឆិកានេះ!

  • 2020-11-02 05:33:15
  • ចំនួនមតិ 3 | ចំនួនចែករំលែក 8

ចន្លោះមិនឃើញ


តម្លៃប្រេងសាំងនៅកម្ពុជា គិតពីថ្ងៃទី១ ដល់ ១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២០ គឺមានដូចខាងក្រោម៖

-ប្រេងសាំងធម្មតា តម្លៃ ២៩៥០រៀល ចុះថ្លៃ ៥០រៀល បើធៀបពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ ៣១ តុលា ២០២០

-ប្រេងម៉ាស៊ូត តម្លៃ ២៥៥០រៀល ចុះថ្លៃ ៥០រៀល បើធៀបពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ ៣១ តុលា ២០២០៕

;