ដឹងថ្ងៃ ចាប់ផ្តើម​ឆ្នាំសិក្សាថ្មី និងវិស្សមកាល នៅឆ្នាំក្រោយហើយ!

  • 2020-11-20 03:29:04
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 47

ចន្លោះមិនឃើញ


ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន និងកីឡា​ បាន​ឱ្យដឹងថា ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២០-២០២១ ត្រូវចាប់ផ្តើម​នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ និងត្រូវបញ្ចប់​នៅថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា​ឆ្នាំ​២០២១ ដោយ​កំណត់យក៖

  • បើកបវេសនកាល នៅថ្ងៃទី១១ មករា ២០២១

ក. វិស្សមកាលតូច ពីថ្ងៃទី០៦ ដល់ ១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

ខ. មហាវិស្សមកាល ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១។

សូមអាន​លម្អិតបន្ថែមក្នុងសេចក្តីណែនាំ​ដូចខាងក្រោម៖

;