ដល់ក! បុគ្គលិក​ហាង Pedro នៅផ្លូវព្រះសីហនុ ៦នាក់ទៀតឆ្លងកូវីដបាត់

  • 2020-12-04 12:02:28
  • ចំនួនមតិ 29 | ចំនួនចែករំលែក 119

ចន្លោះមិនឃើញ


នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹង​ជំងឺឆ្លង បាន​ឱ្យដឹងនៅល្ងាចនេះ​ថា បុគ្គលិកហាង Pedro នៅផ្លូវព្រះសីហនុ ចំនួន៦នាក់ទៀត​ត្រូវបានរកឃើញ​ឆ្លងកូវីដ១៩។

ដូច្នេះ​សរុបបុគ្គលិកហាងនេះ ៧នាក់ហើយ ដែលឆ្លងកូវីដ១៩៕

;