ផ្លូវការ៖ AFC សម្រេចផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះកម្មវិធីប្រកួតធំៗរបស់ Asian Cup

  • 2021-01-05 08:03:28
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 1

ចន្លោះមិនឃើញ


ស្ថាប័នបាល់ទាត់ទ្វីបអាស៊ី AFC សម្រេចផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះកម្មវិធីប្រកួតធំៗរបស់ Asian Cup នៅ​ឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនោះរួមមានទាំងកម្មវិធីប្រកួតជម្រើសជាតិ, ក្លឹប និង​ពានយុវជនជាដើម។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះកើតឡើង បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរ AFC Benefits Executive ប្រែទៅជាក្រុមហ៊ុន (FMA) Football Marketing Asia ដែលទើបនឹងចុះកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងដល់ទៅ ៨ឆ្នាំ ។

រូបភាព៖ AFC

ខាងក្រោមនេះជាឈ្មោះផ្លាស់ថ្មីទាំងអស់៖ -AFC Asian Cup (Men's Football)

-AFC Vietnamese Asian Cup (Women's Football)

-AFC Futsal Championship Transition ប្តូរទៅជា AFC Futsal Asian Cup (Men's Futsal)

-AFCV Menstruation Futsal Championship ប្តូរមក AFC Women's Futsal Futsal Asia Cup (Futsal Women)

-AFC Beach Soccer Championships ផ្លាស់ទៅជា AFC Beach Soccer Asia Cup (Beach Football)

-AFC U2 3 Championships ប្តូរទៅជា AFC U2 3 Asian Cup (Youth Football)

-AFC U1 9 Championships ប្តូរទៅជា AFC U1 9 Asian Cup (Youth Football)

-AFC U1 6 Championships ប្តូរទៅជា AFC U1 6 Asian Cup (Youth Football)

-AFC U20V Menstruation Championships ប្តូរទៅ AFC U20 Womens Asian Cup (Youth Football)

-AFC U1 7. Womens Championship ប្តូរទៅជា AFC U1 7. Vietnam Asian Cup (Youth Football)

-AFC U20 Futsal Championship ប្តូរទៅជា AFC U20 Futsal Asian Cup (Youth Futsal) ។

អត្ថបទ៖ រក្សា

;