​កន្លែង​ឆ្លងកូវីដក្នុងសហគមន៍ កើនឡើងដល់ ៤៧ទីតាំងហើយ (មានបញ្ជីឈ្មោះ)

  • 2021-02-23 08:41:05
  • ចំនួនមតិ 2 | ចំនួនចែករំលែក 39

ចន្លោះមិនឃើញ


កន្លែង​ដែល​ឆ្លងកូវីដ១៩ ក្នុងសហគមន៍ ២០កុម្ភៈ ត្រូវបានរកឃើញ​បន្ថែម​ដល់ ៤៧ទីតាំងហើយ។ ក្នុងនោះ៖

១. ថ្ងៃទី២០កុម្ភៈ មាន ១៤ទីតាំង

២. ថ្ងៃទី២១កុម្ភៈ មាន ១៨ទីតាំង

៣. ថ្ងៃទី២២កុម្ភៈ មាន ១២ទីតាំង

៤. ថ្ងៃទី២៣កុម្ភៈ ៣ទីតាំង។

សូមមើលតារាងខាងក្រោម៖

សូមជម្រាប​ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២១ កម្ពុជាមានករណីឆ្លងកូវីដ១៩សរុប ៥៩៣នាក់ ក្នុងនោះ ជាសះស្បើយ ៤៧៥នាក់។ បើគិតតែសហគមន៍២០កុម្ភៈ មានករណីឆ្លងឡើងដល់ ៩៩នាក់ហើយ៕

;