ដឹងអត់​ថា ពិភពលោកនេះ មានប្រទេសណាខ្លះដែលជាកោះ?

  • 2021-02-26 08:08:10
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 7

ចន្លោះមិនឃើញ


ក្នុងពិភពលោកនេះ មានប្រទេសដែល​អត់ជាប់សមុទ្រ ប្រទេសដីគោកដែលជាប់​សមុទ្រ និងប្រទេស​ដែលជាកោះ។ ក្នុងនោះប្រទេស​ដែលជាកោះ​មានចំនួន ៤៦។ សូមមើលខាងក្រោម៖

១. ឥណ្ឌូណេស៊ី៖ ផ្ទៃដីសរុប ១ ៩០៤ ៥៦៩ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

២. ជប៉ុន៖ ផ្ទៃដីសរុប ៣៧៧ ៩១៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៣. ហ្វីលីពីន៖ ផ្ទៃដីសរុប ៣០០ ០០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៤. អង់គ្លេស (UK)៖ ផ្ទៃដីសរុប ២៤៣ ០០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៥. ម៉ាដាហ្គាស្កា៖ ផ្ទៃដីសរុប ៥៨៧ ០៤១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៦. ស្រីលង្កា៖ ផ្ទៃដីសរុប ៦៥ ៦១០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៧. គុយបា៖ ផ្ទៃដីសរុប ១០៩ ៨៨៦ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៨. ហៃទី៖ ផ្ទៃដីសរុប ២៧ ៧៥០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៩. សាធារណរដ្ឋដូមីនីខេន៖ ផ្ទៃដីសរុប ៤៨ ៣១០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

១០. ប៉ាពូអាញ៊ូហ្គីណេ៖ ផ្ទៃដីសរុប ៤៦២ ៨៤០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

១១. សិង្ហបុរី៖ ផ្ទៃដីសរុប ៧១៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

១២. ណូវែលហ្សេឡង់៖ ផ្ទៃដីសរុប ២៧០ ៤៦៧ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

១៣. សាធារណរដ្ឋអៀរឡង់៖ ផ្ទៃដីសរុប ៧០ ២៧៣ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

១៤. ចាម៉ៃកា៖ ផ្ទៃដីសរុប ១០ ៩៩១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

១៥. បារ៉ែន៖ ផ្ទៃដីសរុប ៧៤១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

១៦. ទ្រីនីដេត-តូបាហ្គោ៖ ផ្ទៃដីសរុប ៥១៣០​ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

១៧. ម៉ូរីធៀស (Mauritius)៖ ផ្ទៃដីសរុប ២០៤០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

១៨. ទីម័រខាងកើត៖ ផ្ទៃដីសរុប ១៤ ៨៧៤ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

១៩. ហ្វីជី៖ ផ្ទៃដីសរុប ១៨២៧៤ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

២០. សាយព្រុស៖ ផ្ទៃដីសរុប ៩២៥១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

២១. កូម៉ូរ៉ូស៖ ផ្ទៃដីសរុប ២២៣៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

២២. កោះសូឡូម៉ង់៖ ផ្ទៃដីសរុប ២៨ ៨៩៦ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

២៣. ខេប វើដ (Cape Verde)៖ ផ្ទៃដីសរុប ៤០៣៣ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

២៤. ម៉ាល់តា៖ ផ្ទៃដីសរុប ៣១៦​គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

២៥. ប្រ៊ុយណេ៖ ផ្ទៃដីសរុប ៥៧៦៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

២៦. បាហាម៉ាស៖ ផ្ទៃដីសរុប ១៣ ៩៤៣ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

២៧. ម៉ាល់ឌីវ៖ ផ្ទៃដីសរុប ២៩៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

២៨. អ៊ីស្លង់៖ ផ្ទៃដីសរុប ១០៣ ០០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

២៩. បារបាដូស៖ ផ្ទៃដីសរុប ៤៣១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៣០. វ៉ានូអាទូ៖ ផ្ទៃដីសរុប ១២ ១៨៩ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៣១. សាម៉ាវ៖ ផ្ទៃដីសរុប ១៩៩ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៣២. សាន់ លូឃា (Saint Lucia)៖ ផ្ទៃដីសរុប ៥៣៩ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៣៣. Sao Tome and Principe៖ ផ្ទៃដីសរុប ៩៦៤ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៣៤. Saint Vincent and the Grenadines៖ ផ្ទៃដីសរុប ៣៨៩ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៣៥. ហ្គ្រីណាដា៖ ផ្ទៃដីសរុប ៣៤៤ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៣៦. តុងហ្គា៖ ផ្ទៃដីសរុប ៧៤៧ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៣៧. មីក្រូណេស៊ី៖ ផ្ទៃដីសរុប ៧០២ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៣៨. គីរីបាទី៖ ផ្ទៃដីសរុប ៧២៦ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៣៩. Seychelles៖ ផ្ទៃដីសរុប ៤៥៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៤០. Antigua and Barbuda៖ ផ្ទៃដីសរុប ៤៤២ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៤១. ដូមីនីកា៖ ផ្ទៃដីសរុប ៧៥១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៤២. Saint Kitts and Nevis៖ ផ្ទៃដីសរុប ២៦១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៤៣. កោះម៉ាស្យល៖ ផ្ទៃដីសរុប ១៨១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៤៤. ផាលៀវ (Palau)៖ ផ្ទៃដីសរុប ៤៥៩ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

៤៥. នូរុ៖ ផ្ទៃដីសរុប ២១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ (ប្រទេសតូចជាងគេបំផុតក្នុងលោក)

៤៦. ទូវ៉ាលូ៖ ផ្ទៃដីសរុប ២៦ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ៕

ប្រភព៖ NationTopic

;