អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រកាស​ដំណឹង​អំពី​ការបង់ពន្ធផ្លូវ​សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

  • 2021-06-01 01:15:21
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បាន​ជូនដំណឹង​ថា ការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន​ និងយានជំនិះ​គ្រប់ប្រភេទ​សម្រាប់ឆ្នាំ​២០២១ នឹងត្រូវដាក់​ឱ្យ​អនុវត្ត​ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១ តទៅ។

សូមអានលម្អិតខាងក្រោម៖

;