ដឹង​ទីតាំង​ចាក់វ៉ាក់សាំង​ជូនកុមារ​និងយុវវ័យ​អាយុពី ១២ ដល់ ១៧ឆ្នាំនៅភ្នំពេញហើយ

  • 2021-07-28 01:53:51
  • ចំនួនមតិ 12 | ចំនួនចែករំលែក 8

ចន្លោះមិនឃើញ


អនុ​គណៈកម្មការ​ចំពោះ​កិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង​កូវីដ១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំង​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​បង្ហាញ​ឈ្មោះ​ទីតាំង​ចាក់វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺកូវីដ១៩ ជូនកុមារ​ដែលមានអាយុ១២-១៧ឆ្នាំ ក្នុងសង្កាត់​ទាំងអស់​នៃខណ្ឌទាំង១៤ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី១សីហា។

សូមមើលឈ្មោះទីតាំង​ខាងក្រោម៖

;