ច្បាស់ហើយ! អ្នកចាក់ Sinovac ឬ Sinopharm គ្រប់២ដូសហើយ គឺអាច​ចាក់វ៉ាក់សាំង​ដដែល​នេះ ជាដូសទី៣បាន

  • 2021-08-26 01:37:58
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


ក្រសួង​សុខាភិបាល បាន​ប្រកាស​ថា ចំពោះ​អ្នកដែល​បាន​ចាក់វ៉ាក់សាំង​ប្រភេទ Inactivated Virus ដូចជា Sinopharm ឬ Sinovac ជាវ៉ាក់សាំង​មូលដ្ឋាន​ចំនួន២ដូស​រួចហើយ គឺអាច​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ប្រភេទ Inactivated Virus ដូចគ្នា​ ដូចជា Sinopharm ឬ Sinovac ជាដូសជំរុញ​ក៏បាន ឬអាចចាក់វ៉ាក់សាំង​ប្រភេទផ្សេងគ្នា ដូចជា​វ៉ាក់សាំង​ប្រភេទ​ Viral Vector (វ៉ាក់សាំង AstraZeneca) ឬវ៉ាក់សាំង​ប្រភេទ mRNA (វ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna) ជាដូសជំរុញ​ក៏បាន។

សូមអានបន្ថែមខាងក្រោម៖

;