ត្រឹម៣០ថ្ងៃ កម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំង​ឱ្យក្មេង និងយុវវ័យ បាន​ជាង ៧៧% តែ​បើគិតប្រជាជនសរុប...

  • 2021-08-31 01:58:26
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ កម្ពុជា បាន​សម្រេច​ការចាក់វ៉ាក់សាំង​ឱ្យ​ក្មេង​និងយុវវ័យ​អាយុពី ១២ ដល់ក្រោម ១៨ឆ្នាំ ចំនួនជាង ១,៥១លាននាក់ ឬ ៧៧,២% នៃ​ប្រជាជនគោលដៅ ១,៩៦លាននាក់។

បើធៀបនឹង​ប្រជាជនគោលដៅ ១០លាននាក់ (អាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង) ការចាក់វ៉ាក់សាំង​សម្រេចបាន ៩១,៧៥% និងធៀបប្រជាជនសរុប ១៦លាននាក់ សម្រេចបាន ៦៦,៨៤លាននាក់។

សូមមើលតារាងខាងក្រោម៖

;