ឆ្លងកាត់​កូវីដជិត២ឆ្នាំ! ពេលនេះ​កម្ពុជា​បាន​សម្រេច​ភាពសុំាសហគមន៍​ប្រឆាំង​នឹង​កូវីដបណ្តើរៗហើយ

  • 2021-09-23 03:59:06
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលើកឡើង​ថា កម្ពុជា​បានក្លាយ​ជាប្រទេស​ដែលមាន​អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំង​ខ្ពស់ ដែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី២២កញ្ញា ប្រជាជន​អាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំឡើង ប្រមាណ៦៦% បាន​ទទួលនូវការចាក់វ៉ាក់សាំង។ ជាមួយគ្នានេះ រាជរដ្ឋាភិបាល​ក៏បាន​សម្រេចដាក់ចេញ​នូវយុទ្ធនាការ​ចាក់វ៉ាក់សាំង​ជូនកុមារ​អាយុពី៦ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ និងចាក់ដូសជំរុញ​ជូន​ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ ដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង។ ឈរលើមូលដ្ឋាននេះ កម្ពុជា​សម្រេច​បាន​នូវភាព​សាុំ​សហគមន៍ជាបណ្តើរៗ​ ដោយអត្រាឆ្លង ឈឺ និងស្លាប់ ក៏មាន​ការ​ធ្លាក់ចុះ​គួរឱ្យកត់សម្គាល់។

សូមអានបន្ថែម​ខាងក្រោម៖

;