ទីតាំងអ្នកថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ ៩កន្លែងក្នុងរាធានីភ្នំពេញត្រូវបានបញ្ចប់គូសថ្មី ១០០%

  • 2021-09-29 09:43:54
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


មន្ទីសាធារណ:ការ និង​ដឹក​ជញ្ជូន បាន​ឲ្យ​ដឹង​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ពី​ការ​ងារ​រៀប​ចំ​គំនូសចរាចរសម្រាប់ថ្មើរជើងចំនួន ៩កន្លែង ត្រូវបានបញ្ចប់គូសថ្មី ១០០%។

ទីតាំង​សម្រាប់​អ្នក​ថ្មើរជើង ទាំងចំនួន ៩កន្លែងនោះ​រួម​មាន៖

១-ស្តុបប្រសព្វមហាវិថីសម្តេច ប៉ែន នុត និងផ្លូវលេខ ៥១៦

២-ស្តុបប្រសព្វមហាវិថីសម្តេច ប៉ែន នុត និងផ្លូវលេខ ៥២៨

៣-ស្តុបប្រសព្វមហាវិថីសម្តេច ប៉ែន នុត និងផ្លូវលេខ ៥៦៦

៤-ស្តុបប្រសព្វមហាវិថីសម្តេច ប៉ែន នុត និងផ្លូវលេខ ៦១៤

៥-ស្តុបប្រសព្វតិរិវិថី ព្រះសុីសុវត្ថិ និងផ្លូវលេខ ២៤០

៦-ប្រសព្វមហាវិថី សុធារស និងផ្លូវលេខ ២៤០

៧-ស្តុបប្រសព្វមហាវិថី ព្រះនរោត្តម និងផ្លូវលេខ ២៤០

៨-ស្តុបប្រសព្វផ្លូវលេខ ១៩ និងផ្លូវលេខ ២៤០

៩-ស្តុបក្រោមស្ពានអាកាស ៥មករា។

;