ថវិការដ្ឋ​ដែលគ្រោង​ចំណាយ​នៅឆ្នាំ​២០២២

  • 2021-10-22 07:42:17
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ


យោងតាម​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ​២០២២ ឱ្យដឹងថា ថវិកា​រដ្ឋ​ដែល​គ្រោង​ចំណាយនៅឆ្នាំ២០២២ គឺប្រមាណ ៣៤ ៧០៨ ៦៣០លានរៀល ត្រូវជា ២៧,៩៥% នៃផសស មានកំណើន​៨,៤% ធៀបនឹង​ច្បាប់​ឆ្នាំ​២០២១។ ក្នុងនោះ៖

១. ចំណាយ​ចរន្ត​ថវិកា​រដ្ឋ​មានចំនួន ២០ ៨៥០ ៤៤០ លានរៀល និង

២. ចំណាយមូលធន​ថវិការដ្ឋ​មានចំនួន ១៣ ៨៥៨ ១៩០លានរៀល៕

;