រយៈពេល និង​តម្លៃ នៃការ​ផ្តល់​សេវា​លិខិត​ឆ្លងដែន​នៅ​កម្ពុជា

  • 2018-05-17 10:26:54
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

អគ្គនាយកដ្ឋាន​អត្ត​សញ្ញាណកម្ម បាន​ឱ្យដឹង​ថា រយៈពេល​នៃការ​ផ្តល់​សេវាលិខិតឆ្លងដែន​ធម្មតាគំរូថ្មី ត្រូវបាន​កែប្រែ តែ​រក្សា​តម្លៃ​នៅ​ដដែល ដែល​នឹង​ត្រូវផ្តើម​អនុវត្ត​នៅថ្ងៃ​ទី៦ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨​ខាងមុខ​នេះ។

លិខិតឆ្លងដែនគំរូថ្មី (ឆ្វេង) និងលិខិតឆ្លងដែនគំរូចាស់ (ស្តាំ)

យោង​តាម​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​របស់​អគ្គ​នាយកដ្ឋាន​អត្ត​សញ្ញាណកម្ម នៅថ្ងៃ​ទី១៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ និង​ប្រកាស​អន្តរក្រសួង​ស្តីពី​ការ​កែប្រែ​នៃការ​ផ្តល់​លិខិត​ឆ្លងដែន​គំរូថ្មី​របស់​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ និង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ បាន​ឱ្យដឹង​ថា រយៈពេល និង​តម្លៃ​នៃការ​ផ្តល់​សេវា​លិខិត​ឆ្លងដែន​ធម្មតា​គំរូថ្មី​រួមមាន​ដូច​ខាងក្រោម​នេះ៖

  • សេវា​ឆាប់​រហ័ស រយៈពេល​១ថ្ងៃ នៃថ្ងៃ​ធ្វើការងារ​សម្រាប់​ការផ្តល់​សេវា​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ លើកលែង​តែ​នៅតាម​បណ្តា​សាខា​លិខិត​ឆ្លងដែន​ប្រចាំ​ខេត្ត (បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ កោះកុង) គឺមាន​រយៈពេល ៣​ថ្ងៃ នៃ​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការងារ ជាមួយ​នឹង​តម្លៃ ២០០​ដុល្លារ។

  • សេវា​ឆាប់​រហ័ស​កម្រិត​មធ្យម ប្តូរ​ពីរយៈពេល ១០​ថ្ងៃ មកត្រឹម ៧ថ្ងៃ នៃ​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការងារ ជាមួយ​នឹង​តម្លៃ ១៥០​ដុល្លារ។

  • សេវា​ធម្មតា ប្តូរ​ពី​រយៈពេល ២០​ថ្ងៃ មកត្រឹម ១៥​ថ្ងៃ នៃ​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការងារ ជាមួយ​នឹង​តម្លៃ ១០០​ដុល្លារ៕

អត្ថបទ​ពាក់ព័ន្ធកន្លែង​ធ្វើ​លិខិត​ឆ្លងដែន​ថ្មី នៅ​ខេត្ត​ចំនួន​៣ ត្រូវបាន​រាជរដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​ឱ្យ​ដំណើរការ​ហើយ

អគ្គនាយកដ្ឋាន​អត្ត​សញ្ញាណកម្ម បាន​ឱ្យដឹង​ថា រយៈពេល​នៃការ​ផ្តល់​សេវាលិខិតឆ្លងដែន​ធម្មតាគំរូថ្មី ត្រូវបាន​កែប្រែ តែ​រក្សា​តម្លៃ​នៅ​ដដែល ដែល​នឹង​ត្រូវផ្តើម​អនុវត្ត​នៅថ្ងៃ​ទី៦ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨​ខាងមុខ​នេះ។

លិខិតឆ្លងដែនគំរូថ្មី (ឆ្វេង) និងលិខិតឆ្លងដែនគំរូចាស់ (ស្តាំ)

យោង​តាម​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​របស់​អគ្គ​នាយកដ្ឋាន​អត្ត​សញ្ញាណកម្ម នៅថ្ងៃ​ទី១៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ និង​ប្រកាស​អន្តរក្រសួង​ស្តីពី​ការ​កែប្រែ​នៃការ​ផ្តល់​លិខិត​ឆ្លងដែន​គំរូថ្មី​របស់​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ និង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ បាន​ឱ្យដឹង​ថា រយៈពេល និង​តម្លៃ​នៃការ​ផ្តល់​សេវា​លិខិត​ឆ្លងដែន​ធម្មតា​គំរូថ្មី​រួមមាន​ដូច​ខាងក្រោម​នេះ៖

  • សេវា​ឆាប់​រហ័ស រយៈពេល​១ថ្ងៃ នៃថ្ងៃ​ធ្វើការងារ​សម្រាប់​ការផ្តល់​សេវា​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ លើកលែង​តែ​នៅតាម​បណ្តា​សាខា​លិខិត​ឆ្លងដែន​ប្រចាំ​ខេត្ត (បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ កោះកុង) គឺមាន​រយៈពេល ៣​ថ្ងៃ នៃ​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការងារ ជាមួយ​នឹង​តម្លៃ ២០០​ដុល្លារ។

  • សេវា​ឆាប់​រហ័ស​កម្រិត​មធ្យម ប្តូរ​ពីរយៈពេល ១០​ថ្ងៃ មកត្រឹម ៧ថ្ងៃ នៃ​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការងារ ជាមួយ​នឹង​តម្លៃ ១៥០​ដុល្លារ។

  • សេវា​ធម្មតា ប្តូរ​ពី​រយៈពេល ២០​ថ្ងៃ មកត្រឹម ១៥​ថ្ងៃ នៃ​ថ្ងៃ​ធ្វើ​ការងារ ជាមួយ​នឹង​តម្លៃ ១០០​ដុល្លារ៕

អត្ថបទ​ពាក់ព័ន្ធកន្លែង​ធ្វើ​លិខិត​ឆ្លងដែន​ថ្មី នៅ​ខេត្ត​ចំនួន​៣ ត្រូវបាន​រាជរដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​ឱ្យ​ដំណើរការ​ហើយ

អត្ថបទ៖ សំភី

;