រដ្ឋមន្ត្រី​រៀបចំ​ដែនដី៖ កម្ពុជា ត្រូវការ​ផ្ទះ​បន្ថែម ៥ម៉ឺន​ខ្នង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ

  • 2018-12-06 07:46:09
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

លោក ជា សុផារ៉ា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់ បាន​ថ្លែងឲ្យដឹងថា ស្របតាមកំណើនប្រជាជនឥតឈប់ឈរ​ កម្ពុជាត្រូវការ​ផ្ទះបន្ថែមប្រហែល ៥ម៉ឺនខ្នង​ ជាមធ្យម​ក្នុង​មួយឆ្នាំ។ ការថ្លែង​ដូច្នេះ ​ត្រូវបាន​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​ពិធីបើកសម្ពោធជាផ្លូវការមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម Global House កាលពី​ថ្ងៃទី​១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៨​។

លោក ជា សុផារ៉ា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់

លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានឲ្យដឹងទៀតថា កំណើន​នគរូបនីយកម្មអត់ឈប់ឈរនៅ​តាមទីប្រជុំជននានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថា នឹងជំរុញតម្រូវការ​ផ្ទះសំបែងជិត ១លានខ្នង ចន្លោះពីឆ្នាំ២០១៥ ដល់ឆ្នាំ​២០៣០ ។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួង បច្ចុប្បន្នកម្ពុជា មានអគារកម្ពស់ចាប់ពី​៥ជាន់ ចំនួន ១១០០អគារ និង​បុរី ចំនួន ២៣០ កន្លែង​៕

លោក ជា សុផារ៉ា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់ បាន​ថ្លែងឲ្យដឹងថា ស្របតាមកំណើនប្រជាជនឥតឈប់ឈរ​ កម្ពុជាត្រូវការ​ផ្ទះបន្ថែមប្រហែល ៥ម៉ឺនខ្នង​ ជាមធ្យម​ក្នុង​មួយឆ្នាំ។ ការថ្លែង​ដូច្នេះ ​ត្រូវបាន​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​ពិធីបើកសម្ពោធជាផ្លូវការមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម Global House កាលពី​ថ្ងៃទី​១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៨​។

លោក ជា សុផារ៉ា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង​សំណង់

លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានឲ្យដឹងទៀតថា កំណើន​នគរូបនីយកម្មអត់ឈប់ឈរនៅ​តាមទីប្រជុំជននានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថា នឹងជំរុញតម្រូវការ​ផ្ទះសំបែងជិត ១លានខ្នង ចន្លោះពីឆ្នាំ២០១៥ ដល់ឆ្នាំ​២០៣០ ។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួង បច្ចុប្បន្នកម្ពុជា មានអគារកម្ពស់ចាប់ពី​៥ជាន់ ចំនួន ១១០០អគារ និង​បុរី ចំនួន ២៣០ កន្លែង​៕

អត្ថបទ៖ លាភ.

;