ពេល​គិត​ពី​កសិកម្ម គេ​គិត​ដល់ប្រទេស​អ៊ីស្រាអែល (វីដេអូ)

  • 2019-06-04 06:27:34
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

នៅពេលដែល​គេ​គិតពីកសិកម្ម គេ​គិតដល់​ប្រទេស​អ៊ីស្រាអែល។ តើ​កត្តា​អ្វីខ្លះ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រទេស​ដែល​មាន​ដី​អត់​ជីជាតិ​ដូច​អ៊ីស្រាអែល អាច​ក្លាយជា​ប្រទេស​កសិកម្ម​លេខ១ លើ​លោក?

បច្ចេកវិទ្យាទំនើប​ដែល​អភិវឌ្ឍដោយ​ក្រុម​អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដ​អ៊ីស្រាអែល រួមទាំងចំណេះដឹង​របស់​ប្រជាជន​ប្រទេស​នេះ ធ្វើ​ឲ្យ​អ៊ីស្រាអែល ក្លាយជា​ប្រទេស​នាំចេញ​ផលិតផល​កសិកម្ម​ទៅប្រទេស​ជាច្រើន​ក្នុងលោក។ ទាំងនេះ គឺបាន​ដោយសារ​អ្នកជំនាញ​កសិកម្ម​របស់អ៊ីស្រាអែល មិន​មែនពឹងលើធម្មជាតិ​នោះទេ ដោយសារតែ​អ៊ីស្រាអែល ជា​ប្រទេស​ដែល​មិន​អំណោយផល​ពី​ធម្មជាតិ​សម្រាប់​កសិកម្ម​នោះឡើយ។

ចង់ដឹងច្បាស់ សូមទស្សនា​វីដេអូ​ខាងក្រោមនេះ៖

នៅពេលដែល​គេ​គិតពីកសិកម្ម គេ​គិតដល់​ប្រទេស​អ៊ីស្រាអែល។ តើ​កត្តា​អ្វីខ្លះ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រទេស​ដែល​មាន​ដី​អត់​ជីជាតិ​ដូច​អ៊ីស្រាអែល អាច​ក្លាយជា​ប្រទេស​កសិកម្ម​លេខ១ លើ​លោក?

បច្ចេកវិទ្យាទំនើប​ដែល​អភិវឌ្ឍដោយ​ក្រុម​អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដ​អ៊ីស្រាអែល រួមទាំងចំណេះដឹង​របស់​ប្រជាជន​ប្រទេស​នេះ ធ្វើ​ឲ្យ​អ៊ីស្រាអែល ក្លាយជា​ប្រទេស​នាំចេញ​ផលិតផល​កសិកម្ម​ទៅប្រទេស​ជាច្រើន​ក្នុងលោក។ ទាំងនេះ គឺបាន​ដោយសារ​អ្នកជំនាញ​កសិកម្ម​របស់អ៊ីស្រាអែល មិន​មែនពឹងលើធម្មជាតិ​នោះទេ ដោយសារតែ​អ៊ីស្រាអែល ជា​ប្រទេស​ដែល​មិន​អំណោយផល​ពី​ធម្មជាតិ​សម្រាប់​កសិកម្ម​នោះឡើយ។

ចង់ដឹងច្បាស់ សូមទស្សនា​វីដេអូ​ខាងក្រោមនេះ៖

អត្ថបទ៖ សុខ សុវត្ថិ

;