នេះជា​រដ្ឋសម្ព័ន្ធមិត្ត​សេសសល់​១៦ចុងក្រោយ​របស់​តៃវ៉ាន់ ក្រោយ​របេះ​អស់មួយទៀត​ទៅចិន

  • 2019-09-17 03:05:07
  • ចំនួនមតិ 15 | ចំនួនចែករំលែក 77

ចន្លោះមិនឃើញ

កោះ​សូឡូម៉ង់ បាន​ផ្តាច់ទំនាក់ទំនង​ការទូតជាមួយតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៩ ដើម្បី​ទៅចង​សម្ព័ន្ធមិត្ត​ជាមួយប្រទេសចិន។ ការណ៍នេះធ្វើឱ្យតៃវ៉ាន់ នៅសល់​សម្ព័ន្ធមិត្ត​ចំនួន១៦ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះ​រួមមាន​ដូចខាងក្រោម៖

ទង់តៃវ៉ាន់ និងអ៊ីស្វាទីនី

១. ប្រទេសអ៊ីស្វាទីនី ឬអតីតស្វាស៊ីឡង់ (Swaziland)

២. បុរី​វ៉ាទីកង់

៣. ប្រទេស Kiribati

៤. កោះ Marshall

៥. ប្រទេស Nauru

៦. ប្រទេស Palau

៧. ប្រទេស Tuvalu

៨. ប្រទេសហៃទី (Haiti)

៩. រដ្ឋ Saint និង Nevis

១០. រដ្ឋ Saint Lucia

១១. រដ្ឋ Saint Vincent និង the Grenadines

១២. ប្រទេស Belize

១៣. ប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា (Guatemala)

១៤. ប្រទេសហុងឌុយរ៉ាស (Honduras)

១៥. ប្រទេសនីការ៉ាហ្ក័រ (Nicarragua)

១៦. ប្រទេសប៉ារ៉ាហ្កាយ (Paraguay)៕

ចុចអាន៖ ប្រទេសមួយ​ទៀត សម្រេច​បោះបង់​តៃវ៉ាន់​ដោយគ្មាន​ស្រណោះ ទៅឱប​ចិន​ហើយ

កោះ​សូឡូម៉ង់ បាន​ផ្តាច់ទំនាក់ទំនង​ការទូតជាមួយតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៩ ដើម្បី​ទៅចង​សម្ព័ន្ធមិត្ត​ជាមួយប្រទេសចិន។ ការណ៍នេះធ្វើឱ្យតៃវ៉ាន់ នៅសល់​សម្ព័ន្ធមិត្ត​ចំនួន១៦ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះ​រួមមាន​ដូចខាងក្រោម៖

ទង់តៃវ៉ាន់ និងអ៊ីស្វាទីនី

១. ប្រទេសអ៊ីស្វាទីនី ឬអតីតស្វាស៊ីឡង់ (Swaziland)

២. បុរី​វ៉ាទីកង់

៣. ប្រទេស Kiribati

៤. កោះ Marshall

៥. ប្រទេស Nauru

៦. ប្រទេស Palau

៧. ប្រទេស Tuvalu

៨. ប្រទេសហៃទី (Haiti)

៩. រដ្ឋ Saint និង Nevis

១០. រដ្ឋ Saint Lucia

១១. រដ្ឋ Saint Vincent និង the Grenadines

១២. ប្រទេស Belize

១៣. ប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា (Guatemala)

១៤. ប្រទេសហុងឌុយរ៉ាស (Honduras)

១៥. ប្រទេសនីការ៉ាហ្ក័រ (Nicarragua)

១៦. ប្រទេសប៉ារ៉ាហ្កាយ (Paraguay)៕

ចុចអាន៖ ប្រទេសមួយ​ទៀត សម្រេច​បោះបង់​តៃវ៉ាន់​ដោយគ្មាន​ស្រណោះ ទៅឱប​ចិន​ហើយ

អត្ថបទ៖ សំភី

អត្ថបទថ្មី
;