ស្ពាន៥ ដែល​​វែង​ជាងគេ​នៅ​កម្ពុជា

  • 2019-04-16 05:00:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 15

ចន្លោះមិនឃើញ

១. ស្ពាន​អ្នក​លឿង (ត្សឹសបាសា) ឆ្លង​កាត់​ទន្លេ​មេគង្គ​ក្រោម ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រៃវែង និង​ខេត្ត​កណ្ដាល (ប្រវែង ២២១៥​ម៉ែត្រ)។

ស្ពាន​អ្នក​លឿង

២. ស្ពាន​កោះកុង ឆ្លង​កាត់​ដៃ​សមុទ្រ ដែល​ជា​ស្ពាន​មិត្តភាព​កម្ពុជា-ថៃ (ប្រវែង ១៩០០​ម៉ែត្រ)។

ស្ពាន​កោះកុង

៣. ស្ពាន​ស្ទឹងត្រែង ឆ្លង​កាត់​ទន្លេ​មេគង្គ​លើ ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង (ប្រវែង ១៧៣១​ម៉ែត្រ)។

ស្ពាន​ស្ទឹងត្រែង

៤. ស្ពាន​គីហ្សូណា ឆ្លង​កាត់​ទន្លេ​មេគង្គ ខេត្ត​កំពង់ចាម (ប្រវែង ១៥០០​ម៉ែត្រ)។

ស្ពាន​គីហ្សូណា

៥. ស្ពាន​ព្រែក​តាមាក់ ឆ្លង​កាត់​ទន្លេ​មេគង្គ ខេត្ត​កណ្ដាល (ប្រវែង ១០៦០​ម៉ែត្រ)៕

ស្ពាន​ព្រែក​តាមាក់

១. ស្ពាន​អ្នក​លឿង (ត្សឹសបាសា) ឆ្លង​កាត់​ទន្លេ​មេគង្គ​ក្រោម ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រៃវែង និង​ខេត្ត​កណ្ដាល (ប្រវែង ២២១៥​ម៉ែត្រ)។

ស្ពាន​អ្នក​លឿង

២. ស្ពាន​កោះកុង ឆ្លង​កាត់​ដៃ​សមុទ្រ ដែល​ជា​ស្ពាន​មិត្តភាព​កម្ពុជា-ថៃ (ប្រវែង ១៩០០​ម៉ែត្រ)។

ស្ពាន​កោះកុង

៣. ស្ពាន​ស្ទឹងត្រែង ឆ្លង​កាត់​ទន្លេ​មេគង្គ​លើ ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង (ប្រវែង ១៧៣១​ម៉ែត្រ)។

ស្ពាន​ស្ទឹងត្រែង

៤. ស្ពាន​គីហ្សូណា ឆ្លង​កាត់​ទន្លេ​មេគង្គ ខេត្ត​កំពង់ចាម (ប្រវែង ១៥០០​ម៉ែត្រ)។

ស្ពាន​គីហ្សូណា

៥. ស្ពាន​ព្រែក​តាមាក់ ឆ្លង​កាត់​ទន្លេ​មេគង្គ ខេត្ត​កណ្ដាល (ប្រវែង ១០៦០​ម៉ែត្រ)៕

ស្ពាន​ព្រែក​តាមាក់

អត្ថបទ៖ សំភី

;