សម្ដេច ស ខេង ជំរុញការ​លុបបំបាត់​អំពើ​ជួញដូរ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​

  • 2019-08-15 02:52:12
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 4

ចន្លោះមិនឃើញ

សម្ដេច ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បាន​ជំ​រុញឲ្យធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នា នឹង​បន្ត​ពង្រីក​ការផ្សព្វផ្សាយ​តាមរយៈការអប់រំតាមបែបសាសនា ដល់សាសនិក គ្រប់និកាយសាសនាទាំងអស់ ដែល​មាននៅ​កម្ពុជា ដើម្បីឱ្យយល់ដឹងអំពី​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ការ​ជួញដូរមនុស្ស និង​ល្បិច​កលជនល្មើស នឹង​នាំ​គ្នា​លុបបំបាត់​ទាសភាពសម័យទំនើបនេះឲ្យអស់ពីទឹកដីកម្ពុជា។ ការថ្លែងបញ្ជាក់នេះបានធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​វេទិកា​ជាតិ​អន្តរ​សាសនា​ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងទាសភាព​សម័យទំនើបលើកទី៣ កាល​ពី​ថ្ងៃទី ១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៩ នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​សន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ ។

រូបភាព៖ ​ក្នុង​កម្មវិធី​វេទិកា​ជាតិ​អន្តរ​សាសនា​ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងទាសភាព​សម័យទំនើបលើកទី៣

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ក៏​បាន​បញ្ជាក់​ថា​អំពើ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​គឺ​ជា​ទម្រង់​នៃ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​មួយ​ដែលមានបណ្ដាញចាត់តាំង យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ភាគ​ច្រើនជាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន និង​មួយ​ចំនួនអាចកើតមាននៅក្នុងប្រទេស។

ការ​ជួញ​ដូរ​នេះ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ជន​រងគ្រោះ​ត្រូវ​បាន​គេដកហូតសេរីភាព រំលោភ​បំពាន​លើ​រាង​កាយ ផ្លូវចិត្ត សិទ្ធិ​សេរីភាព​យ៉ាង​ឃោរឃៅ ដោយ​កេង​ប្រវ័ញ្ច​លើ​ផល​ប្រយោជន៍​ដែល​ត្រូវទទួលបាន បច្ចុប្បន្ន​អំពើ​ជួញដូរ​មនុស្ស​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់ទុក​ថា​ជា​ទាសភាព​សម័យ​ទំនើប ។

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង បានបន្តថា នេះគឺជាលើកទី ៣ ដែល​មាន​ការ​ឯកភាព​គ្នា​រវាង​គណៈកម្មការ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​អំពើ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា ដើម្បី​បញ្ជាក់​ពី​ការ​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​រួម​គ្នា​រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល និង​ស្ថាប័នសាសនាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែល​ជន​ល្មើស​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​លើជនរងគ្រោះ មាន​មនុស្សគ្រប់វ័យ ទារក កុមារ យុវវ័យ និង​មនុស្សចាស់​ដើម្បី​តែ​ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។ ឧក្រិដ្ឋកម្ម​នេះ​មាន​រូបភាព​និង​ទ្រង់​ទ្រាយ​ខុស​គ្នា​ពី​បទ​ល្មើស​មួយ​ទៅ​បទល្មើសមួយ អាចជាការជួញដូរមនុស្ស ជួញដូរទាសករ ក្នុងស្រុកឬឆ្លងដែន ការ​ជួញដូរ ឬធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ៕

ចុចអាន៖

សម្ដេច ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បាន​ជំ​រុញឲ្យធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នា នឹង​បន្ត​ពង្រីក​ការផ្សព្វផ្សាយ​តាមរយៈការអប់រំតាមបែបសាសនា ដល់សាសនិក គ្រប់និកាយសាសនាទាំងអស់ ដែល​មាននៅ​កម្ពុជា ដើម្បីឱ្យយល់ដឹងអំពី​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ការ​ជួញដូរមនុស្ស និង​ល្បិច​កលជនល្មើស នឹង​នាំ​គ្នា​លុបបំបាត់​ទាសភាពសម័យទំនើបនេះឲ្យអស់ពីទឹកដីកម្ពុជា។ ការថ្លែងបញ្ជាក់នេះបានធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​វេទិកា​ជាតិ​អន្តរ​សាសនា​ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងទាសភាព​សម័យទំនើបលើកទី៣ កាល​ពី​ថ្ងៃទី ១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៩ នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​សន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ ។

រូបភាព៖ ​ក្នុង​កម្មវិធី​វេទិកា​ជាតិ​អន្តរ​សាសនា​ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងទាសភាព​សម័យទំនើបលើកទី៣

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ក៏​បាន​បញ្ជាក់​ថា​អំពើ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​គឺ​ជា​ទម្រង់​នៃ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​មួយ​ដែលមានបណ្ដាញចាត់តាំង យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ភាគ​ច្រើនជាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន និង​មួយ​ចំនួនអាចកើតមាននៅក្នុងប្រទេស។

ការ​ជួញ​ដូរ​នេះ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ជន​រងគ្រោះ​ត្រូវ​បាន​គេដកហូតសេរីភាព រំលោភ​បំពាន​លើ​រាង​កាយ ផ្លូវចិត្ត សិទ្ធិ​សេរីភាព​យ៉ាង​ឃោរឃៅ ដោយ​កេង​ប្រវ័ញ្ច​លើ​ផល​ប្រយោជន៍​ដែល​ត្រូវទទួលបាន បច្ចុប្បន្ន​អំពើ​ជួញដូរ​មនុស្ស​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់ទុក​ថា​ជា​ទាសភាព​សម័យ​ទំនើប ។

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង បានបន្តថា នេះគឺជាលើកទី ៣ ដែល​មាន​ការ​ឯកភាព​គ្នា​រវាង​គណៈកម្មការ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​អំពើ​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា ដើម្បី​បញ្ជាក់​ពី​ការ​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​រួម​គ្នា​រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល និង​ស្ថាប័នសាសនាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែល​ជន​ល្មើស​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​លើជនរងគ្រោះ មាន​មនុស្សគ្រប់វ័យ ទារក កុមារ យុវវ័យ និង​មនុស្សចាស់​ដើម្បី​តែ​ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។ ឧក្រិដ្ឋកម្ម​នេះ​មាន​រូបភាព​និង​ទ្រង់​ទ្រាយ​ខុស​គ្នា​ពី​បទ​ល្មើស​មួយ​ទៅ​បទល្មើសមួយ អាចជាការជួញដូរមនុស្ស ជួញដូរទាសករ ក្នុងស្រុកឬឆ្លងដែន ការ​ជួញដូរ ឬធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ៕

ចុចអាន៖

អត្ថបទ៖ កុសល

;