វីដេអូ៖ ក្នុង YouTube ៣វិនាទី អត់​មាន​អីសោះមាន​អ្នក​ចូល​មើល​ជាង ៣លាន​ដង

  • 2019-12-16 06:40:31
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 1

ចន្លោះមិនឃើញ

វីដេអូ​ប្លែក​មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា "How To Pick Up a Umbrella" ដែល​មាន​រយៈពេលតែត្រឹម ៣វិនាទីប៉ុណ្ណេះ និង​បាន​ផុស​ដោយ​គណនី YouTube ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា HowToBasic មាន​ចំនួន​ Subscriber រហូត​ដល់ ១៤​លាននាក់។​ វីដេអូ​ដែល​ផុស​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០១២ មក​នេះ​រហូត​មក​ដល់​ពេលនេះ​មាន​អ្នក​ចូល​ទស្សនាជាង ៣,៤លាន​នាក់​។

​ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា "How To Pick Up a Umbrella"៖​

វីដេអូ​ប្លែក​មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា "How To Pick Up a Umbrella" ដែល​មាន​រយៈពេលតែត្រឹម ៣វិនាទីប៉ុណ្ណេះ និង​បាន​ផុស​ដោយ​គណនី YouTube ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា HowToBasic មាន​ចំនួន​ Subscriber រហូត​ដល់ ១៤​លាននាក់។​ វីដេអូ​ដែល​ផុស​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០១២ មក​នេះ​រហូត​មក​ដល់​ពេលនេះ​មាន​អ្នក​ចូល​ទស្សនាជាង ៣,៤លាន​នាក់​។

​ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា "How To Pick Up a Umbrella"៖​

ប្រភព៖ YouTube ប្រែ​សម្រួល៖ ម៉េងងី

;