[វីដេអូ] រឿងរ៉ាវ​ពិត​ពី​ជីវិត​អ្នកផលិត​ក្អម​ឆ្នាំង​ពី​ដីឥដ្ឋ នៅខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង

  • 2018-12-13 04:28:30
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 3

ចន្លោះមិនឃើញ

អ្នកស្រី យឹម ពៅ វ័យ៤៥ឆ្នាំ ម្ចាស់សិប្បកម្មកុលាលភាជន៍ និងជាអ្នកប្រមូលទិញកុលាលភាជន៍ម្នាក់ នៅស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ អ្នកស្រីចេះផលិតក្អមឆ្នាំងពីដីឥដ្ឋ តពីមនុស្សចាស់ជំនាន់មុន និងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលការផលិតពីដីឥដ្ឋពីអង្គការអាល្លឺម៉ង់មួយ កាលពីឆ្នាំ២០០០។ ក្អមឆ្នាំង ក្រឡ វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ ឬ របស់របរប្រើប្រាស់ពីដីឥដ្ឋ ដែលទិញបានហើយ អ្នកស្រី តែងដឹកតាមរថយន្តទៅលក់បន្តនៅ តាមបណ្តាខេត្តនានាក្នុងប្រទេស។

http://news.sabay.com.kh/article/1052957#utm_campaign=onpage

សូមទស្សនា​វីដេអូ​របស់​ក្រុមការងារ [ផ្លូវទៅស្រុក វគ្គ២] ដូចខាងក្រោម៖

ចុចទស្សនា​វីដេអូ​ជាច្រើន​ទៀត ខាងក្រោមនេះ៖

វីដេអូ និងរូបភាព៖ ក្រុមការងារ​ផ្លូវទៅស្រុក

អ្នកស្រី យឹម ពៅ វ័យ៤៥ឆ្នាំ ម្ចាស់សិប្បកម្មកុលាលភាជន៍ និងជាអ្នកប្រមូលទិញកុលាលភាជន៍ម្នាក់ នៅស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ អ្នកស្រីចេះផលិតក្អមឆ្នាំងពីដីឥដ្ឋ តពីមនុស្សចាស់ជំនាន់មុន និងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលការផលិតពីដីឥដ្ឋពីអង្គការអាល្លឺម៉ង់មួយ កាលពីឆ្នាំ២០០០។ ក្អមឆ្នាំង ក្រឡ វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ ឬ របស់របរប្រើប្រាស់ពីដីឥដ្ឋ ដែលទិញបានហើយ អ្នកស្រី តែងដឹកតាមរថយន្តទៅលក់បន្តនៅ តាមបណ្តាខេត្តនានាក្នុងប្រទេស។

http://news.sabay.com.kh/article/1052957#utm_campaign=onpage

សូមទស្សនា​វីដេអូ​របស់​ក្រុមការងារ [ផ្លូវទៅស្រុក វគ្គ២] ដូចខាងក្រោម៖

ចុចទស្សនា​វីដេអូ​ជាច្រើន​ទៀត ខាងក្រោមនេះ៖

វីដេអូ និងរូបភាព៖ ក្រុមការងារ​ផ្លូវទៅស្រុក

អត្ថបទ៖ សុខ សុវត្ថិ

;