[វីដេអូ] បោះបង់​អាជីព​ដើរម៉ូត ចាប់​យករបរ​ផលិតសាប៊ូ​​ ក្រោម​ហេតុផល​គួរ​ឲ្យសរសើរ!

  • 2019-01-29 06:21:35
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 4

ចន្លោះមិនឃើញ

បន្ទាប់ពីបោះបង់អាជីពជាអ្នកដើរម៉ូត កញ្ញា វត្ថា វិច្ឆិកា បានប្រឡូកក្នុងមុខ​របរ​ផលិតសាប៊ូ និងប្រេងដូង នៅឆ្នាំ ២០១៤។ កញ្ញាបានចេញមកបើកអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង ដែលមានឈ្មោះថា "ដៃខ្មែរ"។

កញ្ញាបានលើកឡើងថា «បើសិនបើយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ ដឹងថាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើ ហើយស្រលាញ់អាជីពហ្នឹងខ្លាំង យើងធ្វើចុះ! កុំគិតថាធ្វើអត់បាន! ការងារបង្រៀនមនុស្ស» ។

កញ្ញា បាន​ប្រាប់ថា ការ​ប្រកួត​មុខ​របរ​នេះ ក៏ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរ ដែលតែងតែប្រើប្រាស់ផលិតផលគីមីដើម្បីឲ្យស្បែកស ដោយមិនគិតពីផលប៉ះពាល់របស់វា ឲ្យងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលធម្មជាតិដែលមិនបំផ្លាញសុខភាពពួកគេវិញ។

កញ្ញា វត្ថា វិច្ឆិកា

សូមទស្សនា​វីដេអូខាងក្រោម៖

ចុចទស្សនា​វីដេអូ​ជាច្រើន​ទៀត ខាងក្រោមនេះ៖

វីដេអូ និងរូបភាព៖ ក្រុមការងារ​ផ្លូវទៅស្រុក

បន្ទាប់ពីបោះបង់អាជីពជាអ្នកដើរម៉ូត កញ្ញា វត្ថា វិច្ឆិកា បានប្រឡូកក្នុងមុខ​របរ​ផលិតសាប៊ូ និងប្រេងដូង នៅឆ្នាំ ២០១៤។ កញ្ញាបានចេញមកបើកអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង ដែលមានឈ្មោះថា "ដៃខ្មែរ"។

កញ្ញាបានលើកឡើងថា «បើសិនបើយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ ដឹងថាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើ ហើយស្រលាញ់អាជីពហ្នឹងខ្លាំង យើងធ្វើចុះ! កុំគិតថាធ្វើអត់បាន! ការងារបង្រៀនមនុស្ស» ។

កញ្ញា បាន​ប្រាប់ថា ការ​ប្រកួត​មុខ​របរ​នេះ ក៏ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរ ដែលតែងតែប្រើប្រាស់ផលិតផលគីមីដើម្បីឲ្យស្បែកស ដោយមិនគិតពីផលប៉ះពាល់របស់វា ឲ្យងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលធម្មជាតិដែលមិនបំផ្លាញសុខភាពពួកគេវិញ។

កញ្ញា វត្ថា វិច្ឆិកា

សូមទស្សនា​វីដេអូខាងក្រោម៖

ចុចទស្សនា​វីដេអូ​ជាច្រើន​ទៀត ខាងក្រោមនេះ៖

វីដេអូ និងរូបភាព៖ ក្រុមការងារ​ផ្លូវទៅស្រុក

អត្ថបទ៖ សុខ សុវត្ថិ

;